OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, iż na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie dotyczącym:

  • nazwiska, imienia (imion),
  • firmy,
  • adresu miejsca zamieszkania,
  • siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,
  • adresu dostawy,
  • Numeru Identyfikacji Podatkowej,
  • adresu poczty elektronicznej,
  • numeru telefonu,

przez ‘’CT-CARD’’ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. (wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000184708) – Administratora danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisów Internetowych marki CT-CARD dla potrzeb niezbędnych do realizacji następujących czynności:

  • marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług CT-CARD,
  • prowadzenia negocjacji przez przedstawiciela handlowego CT-CARD w związku z przedstawieniem oferty handlowej dotyczącej sprzedaży produktów lub usług marki CT-CARD i prawidłowej realizacji ewentualnych zobowiązań kontraktowych,

oraz oświadczam, że zostałem poinformowany, iż przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz możliwość ich poprawiania, a także że podanie tych danych jest dobrowolne.

Kontakt

Krzysztof Salwin
z zamiłowania

mobilny: +48 502 407 350
telefon: +48 22 835 05 05 / 114
e-mail: p.osinski@ct-card.pl

IzoCode
Dział obsługi Klienta

telefon: +48 22 835 05 05 / 105
e-mail: sales@ct-card.pl

CT CARD Znajdź nas

captcha2CT-CARD Sp. z o.o.
ul. Farysa 15 B, 01-971 Warszawa

telefon: +48 22 835 05 05
fax:        +48 22 835 28 14
e-mail: info@ct-card.pl

CT-CARD Sp. z o.o.

ul. Inna, 55-555 Wrocław
telefon: +48 55 555 55 55
fax: +48 55 555 55 55
e-mail: info@ct-card.pl

LiftCode Napisz do nasWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zbieranych w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. "O ochronie danych osobowych", Dz.U. nr 133, poz. 833.

Nasza pełna oferta