POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH marki CT-CARD

Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania Twojego zamówienia.

W każdej chwili masz prawo do wglądu, modyfikacji  jak i całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Można to zrobić kontaktując się z nami.

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne dzięki zastosowanym przez nas zabezpieczeniom.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Polityka prywatności Portali Internetowych marki CT-CARD ma charakter informacyjny, i nie jest ona źródłem obowiązków dla potencjalnych lub rzeczywistych Klientów CT-CARD.
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Serwisów Internetowych marki CT-CARD jest :

CT-CARD Sp. z o.o.
Ul. Farysa 15B
01-971 Warszawa
KRS: 0000184708
NIP: 5213275775
REGON: 015642994

 II.            SYSTEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe potencjalnego lub rzeczywistego Klienta CT-CARD, który dokonał rejestracji Konta za pośrednictwem określonego Serwisu Internetowego marki CT-CARD – zwanego dalej ,,Klientem”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z:

a. rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)

b. wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

c. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.4.

 1. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych oraz zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych:

a. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
b. dostęp do Konta jedynie po podaniu zindywidualizowanego loginu i hasła,
c.certyfikat SSL,
d.dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby upoważnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych,
e.system IT strony oraz procedury wewnątrzfirmowe spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 1. Administrator dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są gromadzone i przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

 1. Pod pojęciem ,,Serwis Internetowy marki CT-CARD” należy rozumieć zbiór stron internetowych i innych dokumentów udostępnianych w sieci Internet w celu prezentacji marki CT-CARD i towarów CT-CARD, prowadzenia działań marketingowych CT-CARD, nawiązywania kontaktów z potencjalnymi Klientami, przedstawienia informacji związanych z działalnością CT-CARD i dla prawidłowej realizacji ewentualnych zobowiązań kontraktowych.

 

 • CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

 

 1. W każdym przypadku cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta w ramach rejestracji na określonym Serwisie Internetowym marki CT-CARD.

 

 1. W dostępnym na określonym Serwisie Internetowym marki CT-CARD, formularzu rejestracyjnym Konta Klient decyduje o wyrażaniu zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu:

 

a.marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora

b.prowadzenia negocjacji przez przedstawiciela handlowego CT-CARD w związku z przedstawieniem oferty handlowej dotyczącej sprzedaży produktów lub usług marki CT-CARD i dla prawidłowej realizacji ewentualnych zobowiązań kontraktowych.

 

 1. Rejestrując się na stronie oszczędzasz czas, ponieważ nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia.

 

 1. Dane, o które prosimy przy rejestracji:
  a.imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji– niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
  b.e-mail – niezbędny do logowania i komunikacji związanej z korzystaniem ze strony
  c.numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)
  d.numer NIP
 1. Dane, o które prosimy przy składaniu zamówienia:


a.imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
b.adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
c.e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
d.numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

Dostawa na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, dodatkowe dane:
a.imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
b.adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
c.numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

Dokument sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, dodatkowe dane:
a.imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
b.adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

 

 1. Zakres przetwarzania i możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów zarejestrowanych na stronie określonego Serwisu Internetowego marki CT-CARD:

 a. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :

 

 • DPD Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie  (KRS: 0000028368, NIP: 5260204110)
 • Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000334972, NIP: 525-000-73-13)
 • DHL EXPRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000047237, NIP: 5270022391)

 b. imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego:

 • Comarch OPTIMA

 

 1. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe , z których w każdej chwili możesz zrezygnować wysyłając dyspozycję na nasz adres do kontaktu. 

8.      Prosimy o nie przekazywanie nam informacji i danych osobowych, o które wprost nie prosimy i nie mających znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy lub obowiązku prawnego.


PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest:

a.uprzednia zgoda Klienta,
b.wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora,
c.konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na żądanie Klienta działań przed jej zawarciem


POLITYKA COOKIES

 

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę określonego Serwera Internetowego marki CT-CARD (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Serwer CT-CARD).
 1. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:

 

 a.identyfikacji Odwiedzających jako zalogowanych na koncie w określonym Serwisie Internetowym marki CT-CARD i pokazywania, że są zalogowani,
b.zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu nawiązania kontaktu z przedstawicielem handlowym CT-CARD i otrzymania oferty handlowej CT-CARD,
c.zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Serwisu Internetowego,
d.dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Odwiedzającego (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu Internetowego,
e.prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego.

3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Odwiedzający stronę określonego Serwisu Internetowego marki CT-CARD ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku, jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego,  (przykładowo niemożliwym może okazać się kontakt z przedstawicielem CT-CARD poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku).

 1. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 1. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  a.w przeglądarce Internet Explorer
  b.w przeglądarce Firefox
  c.w przeglądarce Opera
  d.w przeglądarce Chrome
  e.w przeglądarce Safari
 1. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z określonego Serwisu Internetowego marki CT-CARD (adres IP, domena) dla generowania statystyk wykorzystywanych w administrowaniu Serwisem Internetowym, z tym, że gromadzone dane mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę określonego Serwisu Internetowego marki CT-CARD. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Portal Internetowy marki CT-CARD może zawierać linki do innych stron internetowych. Administrator zaleca aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisów Internetowych marki CT-CARD.
 1. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, dane takie będą  udostępnione.

 

 1. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: agencje reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy.
 1. W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:
  a.odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  b.wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  c.dostępu do danych osobowych;
  d.sprostowania lub usunięcia danych osobowych;
  e.przenoszenia danych osobowych;
  f.cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  g.wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail:

marketing@ct-card.pl


Lub do kontaktu drogą listowną:

CT-CARD Sp. z o.o.

Ul. Farysa 15B

01-971 Warszawa

 

Kontakt

Krzysztof Salwin
z zamiłowania

mobilny: +48 502 407 350
telefon: +48 22 835 05 05 / 114
e-mail: p.osinski@ct-card.pl

IzoCode
Dział obsługi Klienta

telefon: +48 22 835 05 05 / 105
e-mail: sales@ct-card.pl

CT CARD Znajdź nas

captcha2CT-CARD Sp. z o.o.
ul. Farysa 15 B, 01-971 Warszawa

telefon: +48 22 835 05 05
fax:        +48 22 835 28 14
e-mail: info@ct-card.pl

CT-CARD Sp. z o.o.

ul. Inna, 55-555 Wrocław
telefon: +48 55 555 55 55
fax: +48 55 555 55 55
e-mail: info@ct-card.pl

LiftCode Napisz do nas
[contact-form-7 404 "Not Found"]
Nasza pełna oferta